O podjetju

Nagovor direktorja

"V letih odkar smo na trgu nam je uspelo izpolniti večino zastavljenih ciljev,
kar je zasluga vseh zaposlenih. V naslednjih letih je potrebno obdržati obseg
poslovanja ter poiskati nove priložnosti. Ciljamo predvsem na lastno ali
partnersko proizvodnjo oz. sestavljanje polizdelkov v kovinski panogi."


Mario Vouk - direktor podjetja

Kvaliteta je naše vodilo!

Mario Vouk
mag.grad.(UN)

Lastnik / Direktor

Kristjan Vouk
dipl.ing.el.(VS)

Komercialist / Kadrovik

Aleš Bobek
dipl.ing.el.(VS)

Vodja projektov

client
client
client
client